Sponsors

Mocht u (spontaan) aan onze doelstelling, het behoud van de karakteristieke Bonifaciuskerk, willen meewerken
dan kunt u uw donatie storten op een van onze bankrekeningen:

NL 75 RABO 0316 326 569 t.n.v. Stichting Bonifaciuskerk Medemblik of
NL 72 RBRB 0945 419 228 t.n.v. Stichting Bonifaciuskerk Medemblik

De Stichting is een zogenaamde Culturele ANBI, dat wil zeggen dat u meer kunt aftrekken dan uw actuele gift!

De sponsors van ons programma 2019-2020 :
- Agroplant
- Eetcafé Rumours
- Jasper Pianotechniek
- Koper/Peut
- Kroon autobedrijf
- Meters Afbouw bv
- Novitaz
- One Step Solutions
- Verduin, adm.kantoor
- Vitasys
- 't Wapen van Medemblik

en van de markten:
-Dina Kamsteeg Makelaardij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANBI

De Stichting Bonifaciuskerk Medemblik heeft een ANBI status !
Giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn in de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekbaar (binnen de daarvoor geldende regels).
Zie ook "anbi.nl/culturele-anbi/".

Stichting Bonifaciuskerk Medemblik
RSSIN fiscaal nummer: 8160 56 729
Website: www.bonifaciusmedemblik.nl
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Postadres: Zoutziederserf 49 - 1671 BZ  Medemblik

Doelstelling:
Het wekken van belangstelling voor en het bevorderen van het herstel en het behoud van de Bonifaciuskerk alsmede het bevorderen en stimuleren van het multiculturele gebruik van het kerkgebouw.
De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het bijeenbrengen van gelden door het organiseren van verschillende activiteiten in het kerkgebouw.
De opgebrachte gelden worden bestemd voor het doel.

Beleidsplan:
Om de doelstelling (het wekken van belangstelling voor en het bevorderen van het herstel en het behoud van de Bonifaciuskerk alsmede het bevorderen en stimuleren van het multiculturele gebruik van het kerkgebouw) te verwezenlijken worden er activiteiten in het kerkgebouw georganiseerd die leiden tot het verwerven van inkomsten.
De belangrijkste activiteit is het organiseren van markten (Antiek & Curiosa, Kledingmarkt, Kunst & Kerstfair en Lente snuffel- en boekenmarkt), waarbij de meeste ingebrachte goederen om niet beschikbaar worden gesteld.
Daarnaast wordt er in de zomer een gevarieerd aanbod van exposities georganiseerd, waardoor belangstelling van steeds weer nieuw publiek voor het gebouw wordt gewekt en het multiculturele gebruik van het gebouw wordt bevorderd.
Dat geldt ook voor de concerten waarvoor incidenteel een extra crowdfundingsactie op touw wordt gezet.

Voor al deze activiteiten is een poule van helpers nodig die op peil wordt gehouden door het continue werven van (weer nieuwe) vrijwilligers.
Voor de PR is o.a. een website (met agenda) beschikbaar alsmede een Facebook pagina én er is een klantenbestand opgebouwd van (regelmatige) bezoekers die frequent per mail op de hoogte worden gehouden van de activiteiten. Daarnaast kan er gerekend worden op (gratis) publiciteit in de lokale en regionale kranten en andere media. Aan het begin van het seizoen wordt er een flyer met het jaarprogramma van activiteiten min of meer huis-aan-huis verspreid in de regio Medemblik.
Donateurs en sponsors worden ieder jaar aangeschreven voor een financiële bijdrage.

De Stichting beschikt over Regiobankrekeningen (waaronder een spaarrekening) en een RABObankrekening waarop de verworven inkomsten worden gestort.

De ingezamelde gelden worden gereserveerd voor dan wel besteed aan investeringen in werkzaamheden die het herstel en het behoud van het kerkgebouw bevorderen alsmede verbeteringen die het multifunctionele gebruik van het gebouw ten goede komen.

Bestuur per 31.12.2019 :

de heer Kees Breebaart,  (interim) voorzitter
mevrouw Rutie Breebaart, secretaris
de heer Jan Piet Kool, penningmeester
mevrouw Marianne van de Stolpe, lid
mevrouw Rina Pilon, lid
de heer Henk Benedick, lid (CvK)

Beloningsbeleid:
Het bestuur bestaat uitsluitend uit vrijwilligers en deze ontvangen geen vergoeding.
Alle meer dan honderd overige vrijwilligers, die bovengenoemde activiteiten mee helpen te organiseren, ontvangen eveneens geen vergoeding voor hun inzet.

Verslag uitgeoefende activiteiten :
In 2019 werden 10 concerten (waaronder één met een voor dat doel opgericht Projectkoor), 1 voorstelling in het kader van herdenking-4-mei en 4 exposities georganiseerd om financiële middelen bijeen te brengen voor onderhoud en restauratie van de Bonifaciuskerk.
Tevens werden er 4 markten gehouden (Lentemarkt, Antiek & Curiosa markt, Kledingmarkt en een Kunst & Kerstfair) en werd er een kraam op de Medemblikker Lappendag ingericht, waarbij de aangeboden goederen als giften beschikbaar zijn gesteld en die dus per saldo interessante bedragen opbrengen.

Balans 2019

Rekening van baten & lasten 2019